Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavující schůze čtvrté místní organizace sociálně demokratické v Přívoze v roce 1929


 • 24. 2. 1929 


 • katastr

  Přívoz


 • charakteristika

  Dne 24. února 1929 se konala v hostinci U Rosenbluma v kolonii jámy Odra v Přívoze (v osadě lidově zvané Oderka) ustavující schůze čtvrté místní organizace sociálně demokratické v Přívoze (dnes m. č. Ostravy). Na úvod zazpíval pěvecký sbor Dělnické tělovýchovné jednoty sloku z Internacionály a Píseň práce. Poslanec Jan Prokeš přednesl referát o významu sociálně demokratického hnutí a vyzval k práci pro československou sociální demokracii. Do organizace, do jejíhož čela byli zvoleni Alois Ryml a Jan Put, se přihlásilo hned kolem 60 členů. Prokeš apeloval jmenovitě na dělnické ženy, aby vykonaly v nastávajících obecních volbách 3. 3. 1929 svou volební povinnost a prohlásil: „neboť v silné sociálně demokratické pozici na radnice ostravské spočívá záruka, že pro potřebu chudých matek a dětí bude moci být úspěšně hospodařeno“. V závěru slíbil brzké vybudování školy v osadě Oderka.


 • účastníci

  Jan Prokeš
  Alois Ryml
  Jan Put


 • osoby

  Jan Prokeš


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 05. 2020