Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka a Petřkovice spolu s celým Hlučínskem obsazeny vojskem a začleněny do Československého státu v roce 1920


 • 4. 2. 1920 


 • charakteristika

  Dne 4. 2. 1920 byly obce Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka a Petřkovice spolu s celým Hlučínskem obsazeny vojskem a začleněny na základě Versailleské mírové smlouvy do Československého státu. Toto území bylo přičleněno po tzv. slezských válkách v 1. polovině 18. století k Prusku, což bylo stvrzeno Vratislavským mírem uzavřeným v roce 1742. Císařovna Marie Terezie musela pruskému státu, kromě Opavska a Těšínska, odstoupit téměř celé Slezsko. Všechny zmíněné obce byly připojeny k Ostravě v roce 1976.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Dějiny Ostravy"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 05. 2020