Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Smlouva o prodeji dolů na Ostravsku ve vlastnictví rakouského státu vídeňské akciové společnosti Severní dráha Ferdinandova (1856)


  • 15. 2. 1856 


  • charakteristika

    Dne 15. 2. 1856 byla ve Vídni podepsána smlouva o prodeji dolů na Ostravsku ve vlastnictví rakouského státu vídeňské akciové společnosti Severní dráha Ferdinandova. Jednalo se o jámy Michal a Ferdinand v Michálkovicích, Hermenegild ve Slezské Ostravě a X v Moravské Ostravě, později přejmenovanou na Důl Jindřich. Kupní cena byla stanovena na 1 milion zlatých. Důvodem tohoto kroku vlády byl vysoký deficit státního rozpočtu, jenž se ministerstvo financí pokusilo sanovat odprodejem podniků nepřinášejících dostatečný zisk.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 21. 05. 2020