Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení místního odboru Klubu českých turistů v Moravské Ostravě v roce 1899


  • 28. 2. 1899 


  • charakteristika

    Dne 28. 2. 1899 byl založen místní odbor Klubu českých turistů v Moravské Ostravě. Jeho členové, jichž bylo v době založení 42, především úředníků, učitelů a technická inteligence, označili první turistické trasy v Beskydech a napomáhali tak jejich zpřístupnění zájemcům o turistiku. Pod vedením Ing. M. Halíka se klub zasadil o výstavbu turistické chaty na Ondřejníku, která zahájila provoz již v roce 1907.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 21. 05. 2020