Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení místního odboru Klubu českých turistů v Moravské Ostravě v roce 1899


 • 28. 2. 1899 


 • charakteristika

  Dne 28. 2. 1899 byl založen místní odbor Klubu českých turistů v Moravské Ostravě. Jeho členové, jichž bylo v době založení 42, především úředníků, učitelů a technická inteligence, označili první turistické trasy v Beskydech a napomáhali tak jejich zpřístupnění zájemcům o turistiku. Pod vedením Ing. M. Halíka se klub zasadil o výstavbu turistické chaty na Ondřejníku, která zahájila provoz již v roce 1907. Největší rozmach činnosti zaznamenal klub ve 20. a 30. letech 20. století. KČT v Moravské Ostravě se stal největším turistickým spolkem v celé beskydské oblasti. Vybudoval novou Masarykovu chatu na Beskydě (1924), významně přispěl k výstavbě chaty na Lysé hoře (1934). Po únoru 1948 turistický spolek zanikl začleněním do centrálně řízené tělovýchovy a jeho majetek byl znárodněn. K obnovení činnosti KČT v Ostravě došlo po roce 1989.


 • prameny, literatura


 • události

  16. 6. 1935
  Otevření Bezručovy chaty na Lysé hoře v roce 1935 28. 9. 1924
  Slavnostní otevření Masarykovy chaty na Beskydě v roce 1924 13. 8. 1898
  IV. sjezd Klubu českých turistů v Moravské Ostravě v roce 1898


 • osoby

  Adolf Podroužek


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 08. 2021