Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zpráva barona Arnošta Locelly z roku 1767 upozorňující na to, že Moravská Ostrava a okolí je vhodnou lokalitou pro železárenský průmysl


  • 20. 6. 1767 


  • charakteristika

    Dne 20. 6. 1767 je datována zpráva mincovního a horního reprezentanta v Opavě barona Arnošta Locelly, adresovaná dvorské komoře ve Vídni. A. Locella zde poprvé vyjádřil myšlenku, že Moravská Ostrava se svým okolím je vhodnou lokalitou pro umístění moderního železářského průmyslu, založeného na výrobě a rafinaci železa minerálními palivy. Tato zpráva tehdy ještě nevyvolala pozornost ani úřadů, ani podnikatelských kruhů a zapadla v zapomenutí ve vídeňských císařských archivech.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 22. 05. 2020