Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení odbočky Ústřední Matice školské v Moravské Ostravě v roce 1883


 • 3. 7. 1883 


 • charakteristika

  Dne 3. července 1883 byla v Moravské Ostravě založena odbočka Ústřední Matice školské, v jejímž čele stál mj. JUDr. Edmund Palkovský, který se ve spolupráci se členy ostravské inteligence zasadil o založení první české střední školy na Ostravsku. Vznik této organizace předcházel vzniku Matice Ostravské, která byla schopná školu vést a dále zlepšovat stav místního školství na všech úrovních. Soukromé matiční gymnázium bylo otevřeno v září 1897.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Edmund Palkovský


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 24. 08. 2021