Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Přívoz v majetku Moravské Ostravy (1555)


 • 6. 8. 1555 


 • charakteristika

  Dne 6. srpna 1555 propustil olomoucký biskup Marek Khuen městu Ostravě (Moravské) ves a tvrz Přívoz z lenního svazku s podmínkou, že Ostravští budou za tuto svobodu každoročně odvádět biskupské komoře 3 zlaté moravské a Přívozští budou nadále povinni jako v dřívějších dobách robotovat na mlýnské strouze. Tato česky psaná listina byla vydána v Kroměříži a předcházela jí kupní smlouva z dubna téhož roku, podle které koupilo město Ostrava s povolením biskupa tvrz a ves Přívoz od sirotků po zemřelém majiteli Jiříkovi Kravařském ze Šlevic za 1 550 zlatých moravských. Vrchností nad přívozskými obyvateli zůstala Ostrava až do zrušení poddanství v roce 1848.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Dějiny Ostravy"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020