Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Nález uhlí na slezskoostravském panství v roce 1757


  • 29. 10. 1757 


  • charakteristika

    Dne 29. října 1757 ohlásil František Karel Josef svobodný pán z Eichendorfu moravské reprezentaci a komoře v Brně nález uhlí. Pocházelo ze tří blíže nespecifikovaných míst na slezskoostravském panství hraběte Františka Josefa Wilczka. Podle výsledků zkoušek dávalo sice nalezené uhlí malý žár, ale šlo jen o uhlí povrchové, takže se dalo předpokládat, že ve větší hloubce se jeho kvalita zlepší. Eichendorfův objev nebyl nic převratného, neboť toto uhlí znali již dávno okolní kováři a zámečníci, kteří je běžně užívali ve svých řemeslnických dílnách ve směsi s dřevěným uhlím v poměru 1:2. Ačkoliv bylo Eichendorfovi uděleno kutací právo kdekoli, kde by se domníval, že by mohlo být uhlí, těžba nebyla zahájena a nález uhlí tak nebyl zužitkován.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 22. 05. 2020