Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Konkurz na učitelská místa na Horní škole v Moravské Ostravě v roce 1873


 • 13. 1. 1873 


 • charakteristika

  Dne 13. ledna 1873 byl vypsán konkurz na učitelská místa na nově zřízené Horní škole v Moravské Ostravě. O zřízení nejstarší ostravské střední odborné školy se rozhodlo ve Vídni v roce 1872. Uchazečům o učitelské posty byly nabídnuty na tehdejší dobu velmi slušné finanční podmínky: roční plat ve výši 1800 zlatých, po čtyřech letech navýšený o dalších 200 zlatých, a kromě toho příspěvek na bydlení ve výši 350 zlatých ročně a deputátní příděl uhlí. Přesto se v danou chvíli do konkurzu nikdo nepřihlásil a zahájení výuky tak muselo být odloženo. Do nového výběrového řízení o rok později se však opět nepřihlásil žádný zájemce, a tak zřizovací výbor školy rozhodl, že výuka bude svěřena technikům místních důlních závodů. Ředitelem horní školy byl jmenován Ing. Josef Hýbner z Vítkovických kamenouhelných dolů, který měl zkušenosti s pedagogickou činností na Horní škole v Banské Štiavnici. Prvními učiteli se stali důlní inženýři Karel Čížek, Václav Polívka a Václav Červinka.


 • školy

  Horní škola


 • osoby

  Václav Červinka
  Karel Čížek
  Josef Hýbner


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 17. 01. 2024