Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Jednání o postátnění soukromé polské obecné školy v Polské (dnes Slezské) Ostravě v roce 1910


  • 22. 1. 1910 


  • charakteristika

    Dne 22. 1. 1910 se v Moravské Ostravě konalo jednání o postátnění soukromé polské obecné školy v Polské (dnes Slezské) Ostravě. Účastnili se jej čeští a polští poslanci slezského zemského sněmu a někteří poslanci vídeňské říšské rady. Tím tento původně lokální česko-polský národnostní a politický spor nabyl celozemského měřítka. Slezskoostravský obecní výbor, podporovaný činiteli Národní rady české, Ústřední Matice školské a rezolucemi některých těšínských obcí (Dětmarovice, Lazy, Rychvald, Šumbark), nebyl nakloněn převzetí polské školy do vlastní správy. Z české strany byla záležitost politicky využita k lobování za vydání zemského zákona o zřizování veřejných menšinových škol ve Slezsku. Po četných dalších jednáních byla polská obecná škola převzata do správy obce Slezské Ostravy až počátkem školního roku 1914/1915.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 22. 05. 2020