Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavení stavebního výboru pro stavbu nové radnice v Moravské Ostravě v roce 1912


 • 18. 10. 1912 


 • charakteristika

  Dne 18. října 1912 byl na zasedání moravskoostravského obecného výboru ustaven stavební výbor pro stavbu nové radnice. Jeho členy byli zvoleni starosta Gustav Fiedler, čtyři radní a dva členové obecního výboru. Stavební referent Hans Ulrich, agilní a pracovitý radní, předložil tři varianty výstavby nové radnice, a to buď rozsáhlou adaptaci stávající budovy radnice (dnes Ostravské muzeum) při ponechání aktuální dislokace úřadů a případnou koupí sousedního domu, nebo zbourání Staré radnice a výstavbu nové třípatrové budovy na stejném místě a konečně jako třetí variantu výstavbu Nové radnice na zcela jiném, vhodném místě. Při srovnání kalkulovaných nákladů a prostorových možností převážila poslední varianta. Slibný vývoj však byl zmařen vypuknutím 1. světové války.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Gustav Fiedler
  Johann (Hans, Hanuš) Ulrich


 • stavby

  Ostravské muzeum
  Masarykovo náměstí 1/1


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 25. 05. 2020