Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení šesti městských komunálních podniků v roce 1949


 • 24. 3. 1949 


 • charakteristika

  Usnesením plenárního zasedání Ústředního národního výboru v Ostravě z 24. března 1949 bylo rozhodnuto založit se zpětnou platností k 1. lednu a 1. březnu 1949 šest městských komunálních podniků. Byly to Dopravní podnik města Ostravy, Stavební podnik města Ostravy, Restaurace a kavárny, Smíšený podnik města Ostravy (později Sdružené živnosti – městská zastavárna, spojené plakátovací podniky a postupně většina soukromých řemeslníků a živností), Pohřební služby města Ostravy a Bytová péče a výstavba města Ostravy. Tyto organizace vznikly většinou nejen z majetkové podstaty městských podniků, ale také z konfiskovaných a znárodněných živnostenských provozoven.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Dějiny Ostravy"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 25. 05. 2020