Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zahájení činnosti německého úředního soudu v Moravské Ostravě v roce 1939


  • 17. 4. 1939 


  • charakteristika

    Dne 17. dubna 1939, měsíc po zřízení protektorátu Čechy a Morava, zahájil svou činnost německý úřední soud v Moravské Ostravě. Představoval nejnižší instanci nacistického okupačního soudnictví. Podléhali mu říšskoněmečtí státní příslušníci v obvodu jeho územní působnosti, řešil také sporné záležitosti mezi nimi a příslušníky protektorátu a stíhal Čechy, kteří se dopustili „trestného činu proti zájmům říše“. Šlo však jen o přestupky, přečiny a zločiny, s nimiž byl spojen trest do pěti let vězení. Trestní oddělení Úředního soudu v Moravské Ostravě projednávalo nejčastěji nedovolené přechody hranic protektorátu a drobné krádeže. Rozsudky smrti nad českými odbojáři vynášely stanné soudy a německé soudy vyšší instance. Úřední soud v Moravské Ostravě se nacházel v budově dnešní základní umělecké školy na rohu ulic Sokolské a Na hradbách. Jeho činnost skončila v roce 1945.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 25. 05. 2020