Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Kádrové změny v redakci deníku Nová Svoboda v dubnu 1969


  • 28. 4. 1969 


  • charakteristika

    28. dubna 1969 provedlo předsednictvo severomoravského krajského výboru KSČ kádrové změny v redakci deníku Nová svoboda a jmenovalo novou redakční radu, jejíž členové neměli vesměs s novinářským povoláním naprosto žádné zkušenosti. Většinou se jednalo o dělníky, kteří „vyšší“ vzdělání získali na Vysoké škole politické ústředního výboru KSČ. Předsedou se stal Eduard Hrabec, původním povoláním strojní obuvník. Odvolané redakční radě a šéfredaktorovi Ladislavu Bublíkovi krajský výbor vytýkal nulovou angažovanost v politickém boji s pravicovými, protisocialistickými a protisovětskými silami, a to i přes soustavnou kritiku práce redakce ze strany výboru. Byl to jeden z projevů naplno se rozbíhající normalizace a návrat do poměrů, kdy tisk sloužil jen jako převodová páka a nástroj stranické politiky, a kdy se pravdivé informace daly získat jen poslechem zahraničních rozhlasových a televizních stanic.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 26. 05. 2020