Encyklopedie města Ostravy !!!

Článek v Ostravském večerníku z 22. 12. 1970

Uvedení do provozu počítače Tesla 270 v roce 1971, prvního svého druhu v Ostravě


 • 21. 12. 1971 


 • katastr

  Poruba


 • charakteristika

  Dne 21. 12. 1971 byl v porubské kancelářské budově Ústavu výpočetní techniky pozemního stavitelství, přezdívané „Černá perla“, slavnostně uveden do provozu počítač Tesla 270, první svého druhu v Ostravě. Zařízení zabralo celé jedno podlaží budovy a jeho montáž trvala devět měsíců. Úkolem nového stroje bylo především zpracování mzdové agendy a výpočty výrobních kalkulací, zároveň měl nahradit starší sovětský počítač typu Minsk. Na svou dobu představovalo zprovoznění tohoto stroje obrovský pokrok, byť samozřejmě jeho výkon, nehledě na značné rozměry, byl ve srovnání s dnešními osobními počítači naprosto zanedbatelný.


 • obrazy

  img1172.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 26. 05. 2020