Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Začlenění Staré Bělé, Nové Bělé a Proskovic do městského obvodu Ostrava 3 v roce 1976


 • 6. 4. 1976 


 • charakteristika

  Dne 6. dubna 1976 se staly původně samostatné obce Stará Bělá, Nová Bělá a Proskovice, připojené k Ostravě v roce 1975 a dosud spravované vlastními místními národními výbory, částmi městského obvodu (jehož součástí již byly Hrabůvka, Zábřeh, Výškovice a lokality Bělský les a Dubina) řízeného Obvodním národním výborem Ostrava 3. K obnovení vlastní samosprávy zde došlo až v roce 1990, kdy byly vytvořeny městské obvody Stará Bělá, Nová Bělá a Proskovice.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Správní a územní vývoj města Ostravy"


 • události

  1. 1. 1975
  Připojení Staré Bělé, Nové Bělé a Proskovic k Ostravě v roce 1975


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 27. 05. 2020