Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření Hornického a průmyslového muzea v roce 1942


 • 5. 7. 1942 


 • katastr

  Vítkovice


 • charakteristika

  Za přítomnosti zástupců německé okupační správy a ředitelů velkých průmyslových podniků Ostravska bylo v bývalé chlapecké škole na Šalounově ulicive Vítkovicích slavnostně otevřeno Hornické a průmyslové muzeum, jehož ředitelem se stal německý historik Richard Drapala. Do muzea byly soustředěny exponáty bývalého muzea Revírního báňského úřadu, z Vítkovických železáren a také Šustova -paleontologická sbírka z městského muzea. Po osvobození v roce 1945 bylo rozhodnuto, že muzeum bude i nadále fungovat jako Průmyslové muzeum, místnosti přidělené pro výstavní účely na dnešní Reální ulici však muselo záhy uvolnit pro Vysokou školu báňskou, což znamenalo faktický zánik jeho činnosti. Oficiálně bylo rozpuštěno k 1. lednu 1950, sbírky byly z větší části přesunuty zpět do městského muzea a do Vítkovických železáren, kde se později staly součástí Muzea Vítkovic.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  1905
  Založení Muzea prevence důlních neštěstí v roce 1905


 • osoby

  Emil Beier


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 08. 04. 2024