Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Soudní proces s disidentem a spisovatelem Jaromírem Švardou v roce


 • 3. 3. 1983 


 • charakteristika

  Dne 3. března 1983 byl vynesen rozsudek Okresního soudu v Ostravě nad ostravským disidentem, prozaikem a básníkem dr. Jaromírem Šavrdou(1933–1988). Při hlavním líčení soudu, které předcházelo jeho druhému věznění, pronesl: „Jsem signatářem Charty 77 a nemám, co bych zatajoval, sám se k tomu hlásím. Kolektiv Charty je užitečný a hájí československý právní řád.“ Jednotlivá čísla Informace Charty rozepisoval, protože nechtěl být jen papírovým členem Charty. Po osmnácti měsících svobody byl tedy znovu zatčen za opisování a rozšiřování závadové literatury „s obsahem nepřátelským socialistickému zřízení“ a odsouzen za trestný čin pobuřování podle § 100 trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání dvaceti pěti měsíců nepodmíněně. Současně mu byl zabaven psací stroj, strojopisné texty, osobní korespondence či tzv. závadová literatura. I toto věznění se podepsalo na jeho předčasné smrti. Zemřel 2. 5. 1988 a byl pohřben na hřbitově v Ostravě-Hrabové.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jaromír Šavrda


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 27. 05. 2020