Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zakládací listina z roku 1828, na jejímž základě byla vybudována pudlovna ve Vítkovicích


 • 9. 12. 1828 


 • katastr

  Vítkovice


 • charakteristika

  Dne 9. prosince 1828 vydal hospodářský správce olomouckého arcibiskupství hrabě Troyer ve Vídni zakládací listinu, v níž pověřil arcibiskupského horního radu Františka Xavera Riepla a frýdlantského hutního ředitele Františka Kleinpetera vybudováním pudlovny, a to na základě pokroků železářství a podle nejnovějších pyrotechnických zásad. Tato pudlovna měla být soukromým majetkem císařské rodiny (prostředky na její založení poskytl olomoucký arcibiskup Rudolf, arcivévoda z habsburské panovnické rodiny a bratr císaře), oběma pověřencům měl být zajištěn na doživotí pětiprocentní podíl z výnosů železáren. Za místo nového závodu byla zvolena malá vesnička Vítkovice (tehdy jen o 157 obyvatelích). Výhoda její polohy spočívala v blízkosti bohatých nalezišť kamenného uhlí, vesnicí procházela dobře udržovaná cesta z Ostravy na Paskov a Frýdlant, což umožňovalo dobré spojení s frýdlantskými železárnami a konečně v blízkosti protékala řeka Ostravice, která mohla poskytnout dostatek vodní energie.


 • prameny, literatura


 • události

  8. 4. 1843
  Vítkovické železárny ve vlastnictví Salomona Mayera Rothschilda (1843)


 • osoby

  Franz Xaver Riepl


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 12. 12. 2023