Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Povýšení Vítkovic na město v roce 1908


 • 11. 12. 1908 


 • katastr

  Vítkovice


 • charakteristika

  Dne 11. prosince 1908 byly Vítkovice povýšeny na město. Reakce soudobého tisku na tento fakt byly značně rozdílné. Zatímco německé noviny provolávaly Heil svým vůdcům s nadšením psaly jak se jako oheň rozšířila zpráva o telegramu říšského rady dr. Stefana Lichta, jež obsahoval sice málo slov, ale dějinnou zprávu, která korunovala desetileté úsilí - Vítkovice byly vyzdviženy na město! Ono úsilí ovšem bylo přisuzováno činům a skutkům německých činitelů, které byly hrdě vypočítány: stavba moderní radnice, katolického kostela, obecní kanalizace a vodovodu, tržnice, centrálních jatek atd. Jinak psaly české listy. Nazvaly Vítkovice nejubožejší kolonií Rothschildovou, peklem a mordovnou pro dělníky, pouhou kolonií závodní, nejubožejším městem, neboť mu schází nejdůležitější podmínka pro město: autonomie obecní. Vítkovický obecní výbor byl označen za filiálku centrální závodní kanceláře, obecní policie jako pouhý doplněk závodních portýrů.


 • prameny, literatura


 • události

  10. 1. 2008
  Oslavy 100. výročí povýšení Vítkovic na město


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 29. 05. 2020