Encyklopedie města Ostravy !!!

Socha sv. Floriana v 40. letech 20. století. Zdroj: Archiv města Ostravy. Sbírka fotografií

Požár v Moravskě Ostravě v roce 1763


 • 22. 12. 1763 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 22. prosince 1763 vypukl v Moravské Ostravě velký požár, kdy vyhořelo třicet velkých domů ve městě a pět malých na předměstí. Tehdy se prý ihned sešla na radnici celá městská rada a modlitbou se obrátila ke sv. Floriánovi, aby změnil směr větru a přislíbila mu za to postavit sochu na náměstí. Vítr se skutečně obrátil, a tak vyhořela pouze třetina města. Moravskoostravští radní svůj slib splnili. Jimi pořízená socha sv. Floriána pak náměstí zdobila až do roku 1960, kdy byla v rámci „estetizace“ odstraněna. Od roku 1983 byla socha sv. Floriána umístěna u kostela v Hrabůvce, na Masarykovo náměstí se po zrestaurování vrátila v květnu 2008.


 • obrazy

  img1179.jpg

  img1180.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  2. 4. 1960
  "Estetizace" náměstí Lidových milicí v roce 1960


 • stavby

  Ostravské muzeum
  Masarykovo náměstí 1/1


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 29. 05. 2020