Encyklopedie města Ostravy !!!

pplk. Edmund Klímek, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Poprava členů ilegální vojenské organizace Obrana národa v roce 1942


 • 24. 9. 1942 


 • charakteristika

  V časných ranních hodinách dne 24. září 1942, bylo ve věznici Plötzensee v Berlíně popraveno sedm členů krajského vedení ilegální vojenské organizace Obrana národa v Moravské Ostravě. Gilotina ukončila životy podplukovníka Edmunda Klímka, štábního kapitána Ladislava Máchy, poručíka Čestmíra Ruska, právníka Zdeňka Říhy, knihovníka Arnošta Smetany, učitele Jaroslava Matěje a úředníka Františka Koutného. Krajská organizace Obrany národa na Ostravsku v čele s pplk. E. Klímkem vznikla na jaře 1939. Odbojové hnutí, do něhož byli zapojeni hlavně bývalí důstojníci čsl. armády, připravovalo vojenské vystoupení proti okupantům s cílem obnovit předmnichovskou republiku. Obrana národa se soustředila na zpravodajskou činnost, organizaci ilegálních přechodů hranic ohrožených osob, shromažďování zbraní, přípravu sabotáží a šíření letáků. Koncem roku 1939 byla její síť v kraji Moravská Ostrava vyzrazena a krajské vedení zatčeno.


 • obrazy

  img0311.jpg


 • události

  23. 11. 1939
  Zatčen Edmund Klímek


 • osoby

  Edmund Klímek


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 01. 06. 2020