Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavující valná hromada akciové společnosti Lux v roce 1921


 • 15. 1. 1921 


 • ulice

  Muglinovská
  Teslova

 • katastr

  Přívoz


 • charakteristika

  Dne 15. 1. 1921 se konala v Praze ustavující valná hromada akciové společnosti Lux. Předmětem jejího podnikání byla tovární výroba žárovek, jejichž spotřeba v ČSR se tehdy odhadovala na 20 milionů kusů ročně. Továrna, první svého druhu v českých zemích, byla v letech 1921–1922 vybudována v Ostravě na katastru Přívozu, na rohu dnešních ulic TeslovyMuglinovské. Ve správní radě společnosti zasedal a později ji také řídil ostravský průmyslník a člen městské rady Jan Geisler. V roce 1931 došlo k přenesení sídla společnosti do Ostravy. V té době se již ovšem firma dostávala vlivem vysoké úvěrové zátěže a vnější hospodářské krize do svízelné ekonomické situace a od roku 1936 byla v likvidaci.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 01. 06. 2020