Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Soudní proces s Ivanem Olbrachtem v roce 1925


 • 12. 2. 1925 


 • charakteristika

  Dne 12. 2. 1925 byl spisovatel Ivan Olbracht odsouzen krajským soudem v Moravské Ostravě za podněcování ke vzpouře podle zákona na ochranu republiky z roku 1923 na dva měsíce žaláře zostřeného jedním postem týdně. Trestného činu se dopustil svými výroky na veřejném shromáždění 27. července 1924 v Karviné konaného u příležitosti 10. výročí vyhlášení mobilizace rakousko-uherské armády a zahájení první světové války. 19. května 1926 nastoupil k výkonu trestu do dnes již neexistující věznice okresního soudu ve Slezské Ostravě na Hladnově. Zůstala po ní jenom část zdi poblíž dnešní ulice Olbrachtovy pod Atriem Slezská. Ta nebývala přeplněná a vládly zde příznivější poměry než ve věznici v Moravské Ostravě, proto si zde tresty odpykávali političtí vězni. Ivan Olbracht zdejší pobyt literárně ztvárnil v románu Zamřížované zrcadlo.
  Rozsudek nad I. Olbrachtem byl potvrzen Nejvyšším soudním dvorem v Brně v říjnu 1925.


 • prameny, literatura


 • události

  21. 10. 1925
  Potvrzení rozsudku nad spisovatelem I. Olbrachtem v roce 1925 1. 1. 1904
  Vytvoření soudního okresu Polská Ostrava v roce 1904


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 11. 08. 2021