Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Transport židovského obyvatelstva z Moravské Ostravy v březnu 1945


 • 4. 3. 1945 


 • charakteristika

  V důsledku zvýšeného tlaku okupačních nacistických úřadů na „likvidaci míšenců“ a osob pocházejících z tzv. „smíšených manželství“ byl 4. března 1945 vypraven z Moravské Ostravy do ghetta v Terezíně šestý transport židovského obyvatelstva. Jednalo se o poslední ostravský transport s celkovým počtem 53 osob. V této době, kdy se neustále posouvala bojová linie znamenající blížící se vítězství, již nedocházelo k žádným dalším následným deportacím z Terezína. Přesto i z tohoto transportu ještě zahynuly 2 osoby. Období nacistické okupace nepřežilo více než 8 tisíc ostravských židů.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 02. 06. 2020