Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Šestý transport židovského obyvatelstva z Moravské Ostravy v březnu 1945 do Terezína


 • 4. 3. 1945 


 • charakteristika

  V důsledku zvýšeného tlaku okupačních nacistických úřadů na „likvidaci míšenců“ a osob pocházejících z tzv. „smíšených manželství“ byl 4. března 1945 vypraven z Moravské Ostravy do ghetta v Terezíně šestý transport židovského obyvatelstva k "uzavřenému pracovnímu nasazení". Jednalo se o poslední ostravský transport s celkovým počtem 53 osob, z nichž bylo 10 dětí ve věku 3-10 let. V této době, kdy se neustále posouvala bojová linie znamenající blížící se vítězství, již nedocházelo k žádným dalším následným deportacím z Terezína. Přesto i z tohoto transportu ještě zahynuly 2 osoby. Období nacistické okupace nepřežilo více než 8 tisíc ostravských židů.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  23. 4. 1943
  Pátý transport Židů do Terezína 30. 9. 1942
  Čtvrtý transport ostravských Židů do Terezína 26. 9. 1942
  Třetí transport ostravských Židů do Terezína 22. 9. 1942
  Druhý transport ostravských Židů do Terezína 18. 9. 1942
  První transport ostravských Židů (Bh) do Terezína
  další události (1)...


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 09. 2022