Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Olomoucký biskup povoluje Ostravským bezplatný odběr dříví z biskupských lesů (1556)


 • 17. 5. 1556 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 17. května 1556 povolil olomoucký biskup Marek Khuen Ostravským bezplatný odběr stavebního dříví z biskupských lesů pro obnovu města po velkém požáru. K požáru došlo někdy mezi 4. a 17. květnem a oheň vznikl v domě soukenického mistra Hunky, který neupozornil soused na vzniklý oheň a neudělal poplach, ale snažil se zachránit svůj majetek. Požár se rozšířil na celé náměstí, zasáhl radnici, poškozen byl i kostel. Biskup zároveň Ostravské vyzval, aby pro větší bezpečnost, stavěli v budoucnu z kamene. Ve srovnání s těšínským knížetem Václavem, který po požáru Těšína osvobodil měšťany na dvanáct let od všech platů a povinností, byla biskupova pomoc Ostravě méně velkorysá.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  19. 6. 1556
  Odmítnutí prosby moravskoostravského měšťana Jana Hunky o zmírnění výše odškodnění za způsobení požáru města 4. 5. 1556
  Požár Moravské Ostravy v roce 1556


 • stavby

  Ostravské muzeum
  Masarykovo náměstí 1/1


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020