Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Olomoucký biskup prominul Ostravským zaplatit tzv. korunovační berni (1576)


 • 7. 7. 1579 


 • charakteristika

  Dne 7. července 1579 prominul olomoucký biskup Stanislav Pavlovský ostravským měšťanům okamžité složení příspěvku na korunovaci a dovolil, aby polovinu sumy zaplatili o nejbližších Hromnicích a zbytek pak do sv. Bartoloměje. Platba korunovační berně při nastoupení nového biskupa byla pro biskupské poddané tíživou povinností. Při nástupu Stanislava Pavlovského na biskupský stolec se ostravští měšťané zdráhali zaplatit, vymlouvajíce se na svou chudobu. V té době byla taková výmluva běžná, i když skutečnost často svědčila o opaku. Této úlevy dosáhli ostravští měšťané na přímluvu místní měšťanky a biskupovy přítelkyně Juliany Vladykové.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020