Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ostravský stavitel Bernard Lev pověřen stavbou kostela sv. Václava v Olomouci (1594)


 • 20. 7. 1594 


 • charakteristika

  Dne 20. července 1594 nařídil olomoucký biskup Stanislav Pavlovský, aby ostravský stavitel italského původu Bernard Lev, převzal stavbu kostela sv. Václava v Olomouci, protože jeho předchůdce, stavitel Jeroným Vlach, pro nějaké provinění utekl. Tento významný vlašský mistr, působící především ve službách olomouckého biskupa, řídil řadu staveb, např. v roce 1594 stavbu renesanční věže kostela svatého Václava v Moravské Ostravě. V Moravské Ostravě také bydlel a patřil zde k nejzámožnějším a nejváženějším měšťanům. Zasedal v městské radě a v letech 1596 a 1601 - 1602 byl purkmistrem. Zemřel 1. března 1603 a byl pochován v ostravském kostele sv. Václava. Jeho renesanční náhrobek na epištolní straně kostela patrně pochází z dílny Jana Rinolta, vlašského kameníka, usazeného rovněž v Ostravě. Moravská Ostrava byla v té době centrem italských stavitelů, kameníků a dalších řemeslnických mistrů.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  Bernard Lev
  Jan Rinolt


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020