Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ostravští žádají o snížení polatků a kontribucí (1649)


 • 7. 8. 1649 


 • charakteristika

  Dne 7. srpna 1649 se moravskoostravská městská rada obrátila na správce olomouckých biskupských statků hraběte Roderika de Santhilier s prosbou o přímluvu na zemském sněmu v Brně. Moravskoostavští žádali, aby byly zmírněny mimořádné válečné poplatky a kontribuce, neboť Ostrava velmi utrpěla švédskými válkami a povodní v létě roku 1649. Při ní změnila řeka Ostravice v blízkosti města své řečiště, poškodila mlýn, zaplavila špitál, okolí kostela sv. Václava, několik předměstských domů a usedlostí v Přívoze a voda sebrala úrodu z polí. Výdaje, které město neslo za švédských válek, byly vyčísleny celkovou částkou 15 071 zlatých rýnských. Městská rada je byla nucena vynaložit na financování válečných akcí švédských i císařských vojsk, na výpalné, na opevňovací práce, potraviny pro švédské vojsko a píci pro koně.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • stavby

  Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
  Kostelní náměstí


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 04. 06. 2020