Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Pokus o znovuzaložení Čs. sociální demokracie v roce 1968


 • 10. 8. 1968 


 • charakteristika

  Dne 10. srpna 1968 byl ustaven krajský přípravný výbor Čs. sociální demokracie v Ostravě. Bylo přijato provolání, ve kterém se mimo jiné uvádělo, že si sociální demokraté nepřejí soupeřit s komunistickou stranou ani získávat její členy. Předsedou přípravného výboru se stal Jaroslav Pavlán, který byl posledním přednostou krajského výboru Čs. sociálně demokratické strany před jejím sloučením s Komunistickou stranou Československa v roce 1948. Přípravy na znovuzaložení strany byly ukončení po okupaci vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968.


 • prameny, literatura


 • události

  21. 8. 1968
  Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968


 • osoby

  Jaroslav Pavlán


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 04. 06. 2020