Encyklopedie města Ostravy !!!

Vítkovické železárny v polovině 19. století. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Vysvěcení Rudolfovy hutě ve Vítkovicích v roce 1830


 • 16. 9. 1830 


 • katastr

  Vítkovice


 • charakteristika

  Dne 16. září 1830 byla vysvěcena Rudolfova huť ve Vítkovicích a zapálena první pudlovací pec nejen v českých zemích, ale v celé habsburské monarchii. Slavnost byla zahájena mší v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě, po níž následovalo procesí k závodu, kde se konaly modlitby za zdar díla. Následně byla za zvuků zvonů a výstřelů z hmoždířů pec vysvěcena a zapálena. Založení železáren ve Vítkovicích souviselo s připravovanou stavbou Severní dráhy Ferdinandovy, pro kterou vyráběl závod kolejnice a železniční materiál. S budováním prvních továrních objektů se začalo v roce 1829 poté, co olomoucký arcibiskup Rudolf Jan pověřil realizací projektu profesora vídeňského Polytechnického institutu Franze Xavera Riepla a tehdejšího ředitele frýdlantských železáren Franze Kleinpetera. Zakázku na stavbu válcovny železa v Rudolfově huti získal v roce 1830 stavitel Jan Michna.


 • obrazy

  img1201.jpg

  img1202.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  8. 4. 1843
  Vítkovické železárny ve vlastnictví Salomona Mayera Rothschilda (1843)


 • osoby

  Jan Michna
  Franz Xaver Riepl


 • stavby

  Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
  Kostelní náměstí


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 14. 12. 2023