Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Podpis delimitačního protokolu mezi Česko-Slovenskou republikou a Polskem v roce 1938


 • 23. 11. 1938 


 • charakteristika

  Dne 23. 11. 1938 byl jako jeden z důsledků mnichovského diktátu podepsán v Místku delimitační protokol mezi Česko-Slovenskou republikou a Polskem. Na základě tohoto dokumentu došlo k definitivnímu vymezení nových státních hranic v úseku slezských obcí Bartovice, Radvanice, Michálkovice a Slezská Ostrava. Doly Ludvík v Radvanicích a Michal v Michálkovicích zůstaly nakonec v okleštěné republice, ovšem Radvanice přišly navíc k záboru z října 1938 o 22 domů s 552 obyvateli z kolonie jámy Ludvík a Bartovice o 14 domů s 80 obyvateli. Polské vojenské kruhy přitom původně usilovaly o posunutí hranice záboru až na řeku Ostravici, respektive i za ni, v úmyslu zmocnit se Vítkovických železáren a Manesmannovy válcovny trub ve Svinově. V tomto směru ovšem narážely na hospodářské a politické zájmy nacistického Německa, které považovalo Ostravsko za vlastní sféru vlivu a připravovalo se k jeho ovládnutí.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 04. 06. 2020