Encyklopedie města Ostravy !!!

Testament Vavřince Máchy. Zdroj: Archiv města Ostravy.

Testament purkmistra Máchy z roku 1776


 • 12. 2. 1776 


 • charakteristika

  Dne 12. 2. 1776 byl na radnici v Moravské Ostravě publikován, tj. přečten a zveřejněn, testament purkmistra Vavřince Máchy, který zemřel 1. 2. 1776 ve svém domě na rynku čp. 16. Byl řeznickým mistrem a funkci purkmistra zastával v letech 1772 - 1775. Pocházel z bohaté a vlivné moravskoostravské rodiny, purkmistrem byl v minulosti také jeho otec Josef. V roce 1766 dokonce hostil ve svém domě císaře Josefa II., který navštívil Moravskou Ostravu cestou do Těšína. Vavřinec Mácha byl ženatý a měl pět dětí. Tito zákonní dědicové se až při publikování testamentu seznamovali s vlastním obsahem poslední vůle. Autentičnost dokumentu stvrzovali přivolaní svědkové. Poté, co žádný z dědiců nevznesl protest, byl testament městkou radou potvrzen a poté písemně zanesen do městské knihy testamentů a dědických dělení, která byla uložena na radnici.


 • obrazy

  img1596.jpg


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  20. 4. 1775
  Petice města Moravské Ostravy z roku 1775 adresovaná císařovně Marii Terezii


 • stavby

  Ostravské muzeum
  Masarykovo náměstí 1/1


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020