Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Urovnání sporu mezi biskupským městem Moravskou Ostravou a Janem Sedlnickým z Choltic, pánem na Polské Ostravě (1539)


 • 24. 2. 1539 


 • charakteristika

  Dne 24. 2. 1539 byla Moravské Ostravě vydána listina, kterou biskup Stanislav I. Thurzo (1496-1540) urovnával spor mezi biskupským městem Moravskou Ostravou a Janem Sedlnickým z Choltic, pánem na Polské Ostravě (dnes Slezské Ostravě) o jezy na řece Ostravici. Jednalo se o nápravu škod a o zaplacení pokuty za zabití biskupského poddaného lidmi Jana Sedlnického. V listině doslova stojí „ty peníze jim kladeny býti mají v Ostravě na rathúzi před purkmistrem a staršími“. Listina je významná tím, že se zde vůbec poprvé hovoří existence ostravské radnice.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020