Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stížnost na moravskoostravského učitele P. Slatinského z roku 1739


 • 6. 3. 1739 


 • charakteristika

  Dne 6. 3. 1739 se na radnici v Moravské Ostravě dostavili tři měšťané a stěžovali si, že se "jejich dítky ve škole nic neučejí". Žádali, aby "své dítky, kde by se jim líbilo k učení poslati mohli, anebo aby jinší rektor přijat býti mohl". Stížnost byla oprávněná. Tehdejší rektor Petr Slatinský se věnoval více dobrému truňku. O školu nestaral se a na výtky rodičů nedbal, spoléhaje na to, že jeho tchán je členem městské rady. Až rázný zásah moravskoostravského faráře Josefa Ignáce Kresty učinil konec rektorovu učení – neučení. V říjnu 1739 byl ze své funkce konečně odvolán.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Ostravské muzeum
  Masarykovo náměstí 1/1


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 03. 04. 2024