Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stížnost na moravskoostravského učitele P. Slatinského z roku 1739


  • 6. 3. 1739 


  • charakteristika

    Dne 6. 3. 1739 se na radnici v Moravské Ostravě dostavili tři měšťané a stěžovali si, že se "jejich dítky ve škole nic neučejí". Žádali, aby "své dítky, kde by se jim líbilo k učení poslati mohli, anebo aby jinší rektor přijat býti mohl". Stížnost byla oprávněná. Tehdejší rektor Petr Slatinský se věnoval více dobrému truňku. O školu nestaral se a na výtky rodičů nedbal, spoléhaje na to, že jeho tchán je členem městské rady. Až rázný zásah moravskoostravského faráře Josefa Ignáce Kresty učinil konec rektorovu učení – neučení. V říjnu 1739 byl ze své funkce konečně odvolán.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020