Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Příkaz olomouckého biskupa týkající se zásobování masem z roku 1562


 • 19. 3. 1562 


 • charakteristika

  Dne 19. 3. 1562 přikázal olomoucký biskup Marek Khuen, aby ostravští řezníci zásobovali masem především své vlastní město. Reagoval tak na množící se stížnosti obyvatel, že místní řezníci vozí nejlepší maso na prodej do Opavy a jinde a v Ostravě je masa nedostatek. Dobytek k porážce nakupovali ostravští řezníci v Polsku a dále jej prodávali do Olomouce a do Vídně. Řeznický cech v Ostravě, poprvé prameny připomínaný v r. 1396, patřil k nejstarším a nejpočetnějším cechům ve městě. Na konci 16. století měl cech 16 masných lávek, jak se říkalo dřevěným boudám, kde řezníci nabízeli své výrobky. V Ostravě bývaly tyto lávky za radnicí. Kolem roku 1839 se prodej přesunul na hlavní náměstí. Činnost cechu ukončilo vydání nového živnostenského řádu v r. 1859, který zrušil jakoukoliv regulaci v oblasti živností a řemesel.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020