Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Oslava svátku matek v roce 1939


 • 14. 5. 1939 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 14. 5. 1939 se v Moravské Ostravě konaly oslavy Svátku matek. Přestože neměly charakter protestní akce, vyzněly jako manifestace národní solidarity českého lidu proti německým okupantům. Oslav se dopoledne účastnilo na 50 tisíc lidí a večer přišlo 30 tisíc nových návštěvníků. Největší úspěch měly české národní písně, pochody, kusy z českých oper a operet vyhrávané třemi kapelami. Lidé sborově zpívali, a když se hrála populární „Česká písnička", sňali všichni muži klobouky jako při hraní hymny. Podobný charakter měla i výroční pouť ke kapli na vrcholu beskydského Radhoště 5. 7. 1939.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 06. 2020