Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zpráva Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků o situaci v průmyslu v roce 1914


  • 30. 5. 1914 


  • charakteristika

    Dne 30. 5. 1914, v předvečer vypuknutí první světové války, uveřejnil Severomoravsko-slezský svaz průmyslníků výroční zprávu o situaci průmyslu, která konstatuje, že neblahá zahraniční politika rakouského mocnářství způsobila hospodářskou pohromu. Kromě uhelného dolování, které vzrostlo v roce 1913 proti předchozímu roku o 6,6 %, všechna ostatní průmyslová odvětví poklesla. Nejvíce průmysl textilní, kde pokles odbytu činil 20 až 25 %, ale také cementárny, automobilky, továrny na nábytek aj.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 08. 06. 2020