Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zpráva o tom, že městské vězení je 12 hodin prázdné (1907)


  • 28. 6. 1907 (27.–28. 5. 1907)


  • katastr

    Moravská Ostrava


  • charakteristika

    Ostravský deník přinesl překvapivou zprávu z městského vězení v Moravské Ostravě, místa častého pobytu různých kriminálních individuí. Při pravidelném ranním raportu 28. 6. 1907 hlásili dozorci, že minulou noc nebyl zatčen v Moravské Ostravě jediný člověk a městské vězení zůstalo celých 12 hodin zcela prázdné! Ranní raport způsobil mezi dozorci nebývalý rozruch, neboť takových dnů bylo v historii Moravské Ostravy jen velmi málo. Výjimečná událost se měla „oslavit“ vztyčením bílého praporu na budově vězení. Ale v okamžiku, kdy se chystali dozorci přinést ze skladiště nepotřebného haraburdí bílý prapor, přišel jeden z nich a přivedl právě zadrženého delikventa „čímž arciť byl záměr úplně zmařen a nebýti útěchy, že již pouhý jeden delikvent jest pro ostravskou věznici senzační událostí, bylo by bývalo i po dobré náladě“.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 08. 06. 2020