Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Navracení zbraní moravskoostravským měšťanům (1642)


 • 14. 7. 1642 


 • charakteristika

  14. července 1642 je datován dopis kanceláře olomouckého biskupa adresovaný veliteli hukvaldské posádky, ve kterém se nařizuje, aby byly moravskoostravským měšťanům navráceny zbraně „dopozitýrované“ na Hukvaldech a byl jim dán k dispozici oddíl „věrných“ Valachů, to vše za účelem obrany Moravské Ostravy ohrožené vpádem švédských vojsk. Úředník olomouckého biskupa doporučoval Ostravským rovněž uchování městských knih a majetku na hukvaldském hradě a zahnání dobytka do hor. Zmíněná opatření souvisela s tíživou situací v době třicetileté války v regionu, který byl pustošen vpádem švédské armády. Hukvaldy se Švédům dobýt nepodařilo, ale Moravská Ostrava se dostala na osm let pod jejich kontrolu, neboť švédská posádka se usadila v Polské Ostravě a město na levém břehu Ostravice se stalo častým cílem jejich nájezdů.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 08. 06. 2020