Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zasedání zemského sněmu na Slezskoostravském hradě v roce 1590


  • 30. 7. 1590 


  • charakteristika

    Dne 30. července 1590 zasedal v rytířském sále Slezskoostravského hradu zemský sněm, který jednal o definitivním znění textu zemského zřízení pro knížectví těšínské. To pak vyšlo v roce 1592 v Olomouci pod názvem Práva a zřízení zemského knížectví těšínského. Podle tohoto dokumentu byl český jazyk uznán za úřední jazyk pro celé knížectví. O rokování vrcholného stavovského orgánu o tak závažné otázce právě na Slezskoostravském hradě se zasloužili majitelé zdejšího panství Bedřich Sedlnický z Choltic a jeho tři bratři. Rod Sedlnických vlastnil slezskoostravské panství s hradem od roku 1508, kdy je Jan Sedlnický zakoupil od Václava Hřivnáče za 5330 uherských zlatých, až do roku 1714. Tehdy přešlo do majetku Wilczků z Dobré Zemice (dnes Dobrá u Frýdku-Místku), později významných důlních podnikatelů.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 08. 06. 2020