Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Sjezd československých kadeřníků v roce 1935


  • 11. 8. 1935 


  • charakteristika

    V neděli 11. 8. 1935 byl v Moravské Ostravě při příležitosti 25 let trvání zdejšího odborného společenstva holičů, kadeřníků a vlásenkářů zahájen sjezd československých kadeřníků, jehož se zúčastnilo 600 delegátů z celé Československé republiky. V rámci sjezdu proběhla v Národním domě soutěž holičských učňů a učnic v ondulování a odborném stříhání vlasů, večer pak soutěž členů společenstva v česání dam o ceny, ve vodové ondulaci a v ondulování železem. Kromě toho kadeřníci předvedli účesy z různých historických epoch.


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 08. 06. 2020