Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Návštěva delegátů 6. mezinárodního obchodního kongresu v roce 1935


 • 27. 8. 1935 (27.–28. 8. 1935 )


 • charakteristika

  Ve dnech 27. a 28. 8. 1935 navštívili Moravskou Ostravu delegáti 6. mezinárodního obchodního kongresu, který se měl počátkem září konat v Praze a vůbec poprvé v Československé republice. 113 účastníků z celkem jednadvaceti cizích zemí bylo přivítáno v zasedací síni městského zastupitelstva na Nové radnici starostou Janem Prokešem, zástupci státních úřadů, zdejších obchodních a průmyslových kruhů. Po slavnostním obědě v radniční restauraci pokračovali delegáti na exkurzi do Vítkovických železáren, kde se jich ujal generální ředitel Oskar Federer, který přítomné seznámil s významem Ostravska pro ekonomiku ČSR. Pozitivním dopadem této návštěvy byla bezpochyby možnost navázání nových mezinárodních obchodních kontaktů, tolik potřebných právě v těžkém období velké hospodářské krize 30. let 20. století.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  Oskar Federer
  Jan Prokeš


 • stavby

  Nová radnice
  Prokešovo náměstí 8/1803


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 11. 08. 2021