Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První výstav a ochutnávka piva z Českého akciového pivovaru (1898)


 • 4. 9. 1898 


 • charakteristika

  Dne 4. 9. 1898 se v Národním domě v Moravské Ostravě (dnes Divadlo Jiřího Myrona) konal slavnostní první výstav a ochutnávka piva z Českého akciového pivovaru (pozdější Ostravar). Mezi ostravskými Čechy šlo o významnou událost, neboť zdárné uvedení pivovaru do provozu bylo velkým úspěchem místních představitelů české národní politiky v hospodářském boji s německou a německo-židovskou buržoazií a jejím kapitálem. Slavnosti se účastnili čelní představitelé české části tehdejší ostravské společnosti, z nichž mnozí byli současně akcionáři a někteří též členy správní rady pivovaru, i zástupci firem podílejících se na jeho výstavbě. První sládek František Hörbinger, pocházející z Radnic na Plzeňsku, vařil tehdy čtyři druhy piv: březňák, klasický ležák, speciální pivo Královské (světlý ležák plzeňského typu) a tmavé pivo Ostravský havíř.


 • prameny, literatura


 • události

  1. 2. 1898
  Otevření filiálky Živnostenské banky pro Čechy a Moravu v Moravské Ostravě v roce 1898 24. 10. 1897
  Ustavující schůze společnosti Český akciový pivovar 22. 1. 1896
  Schůze přípravného výboru k založení Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 08. 06. 2020