Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemné zmínky o Krásném Poli, Martinově a Polance nad Odrou z roku 1424


  • 12. 9. 1424 


  • charakteristika

    Dnem 12. 9. 1424 je datován zápis Jana Jičínského z Kravař a z Fulneka v zemských deskách opavských, jímž připsal věnem své druhé manželce Anežce, dceři opavského knížete Přemka, roční důchody mimo jiné ze vsí Krásné Pole, Martinov a Polanka (dnes Polanka nad Odrou). Jedná se o vůbec první zmínku o těchto obcích zachovanou v písemných pramenech. Vsi však pochopitelně vznikly již daleko dříve před tímto datem, pravděpodobně už v době rané kolonizace či jejího doznívání ve 13. století. Proces středověkého osidlování se ostatně odráží také v názvech těchto obcí: Krásné Pole naznačuje, že ves byla založena v místě mimořádně vhodném k zemědělskému obdělávání, místní jméno Martinov je odvozeno od osobního jména lokátora vsi, blíže neznámého Martina (ves Martinova či lidé Martinovi) a pojmenování Polanky odkazuje k vymýcené ploše v hustě zalesněném prostředí.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 08. 06. 2020