Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zahájení činnosti mimořádného lidového soudu v roce 1945


  • 26. 9. 1945 


  • charakteristika

    Dne 26. 9. 1945 zahájil v Moravské Ostravě činnost mimořádný lidový soud, ustanovený na základě tzv. velkého retribučního dekretu k potrestání nacistických zločinců, zrádců a kolaborantů. Do ukončení své činnosti 3. 5. 1947 projednal tribunál celkem 1636 případů. Více než polovina souzených osob byla německé národnosti, 41 obžalovaných bylo odsouzeno k trestu smrti, stejný počet k doživotí. Drtivá většina obviněných byla potrestána několikaletým žalářem, který si odpykávali v kárném pracovním táboře ve Vítkovicích. Drobnější provinění, stíhaná na základě tzv. malého retribučního dekretu, se projednávala v mimosoudním řízení před trestními nalézacími komisemi, sankce měly formu peněžních trestů. Bohužel rychlost, s níž byla celá veřejná očista prováděna, a nedostatečná nezávislost soudu i komisí způsobily, že docházelo rovněž k přehmatům a nespravedlnostem a že se nezabránilo osobním mstám.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 08. 06. 2020