Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Schválení spolkových statut obnoveného střeleckého spolku v Moravské Ostravě v roce 1854


 • 4. 10. 1854 


 • ulice

  Střelniční

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 4. 10. 1854 schválilo moravské místodržitelství v Brně spolková statuta obnoveného střeleckého spolku v Moravské Ostravě (sepsány byly v květnu téhož roku). Obsahovala 24 paragrafů, které stanovily podmínky přijetí za člena spolku, členské povinnosti, způsob volby představenstva spolku. Prvořadým účelem a náplní spolku bylo „cvičení ve střelbě na terč a družná zábava v mezích zákona". Střelecké exhibice, ať už to byla pravidelně konaná nedělní cvičení ve střelbě, takzvané císařské střelby v den císařových narozenin nebo 8 dní trvající královské střelby, přitahovaly vždy obrovské množství zájemců z Moravské Ostravy a širokého okolí a byly důležitou společenskou událostí. Střelnice spolku se v období 1852–1891 nacházela na pravém břehu Ostravice, naproti vyústění dnešní Střelniční ulice. Její součástí byla 133 metrů dlouhá střelecká dráha s lapačem kulí a postranními ochrannými zdmi. Od roku 1892 stála nová střelnice na levém břehu řeky Ostravice, v tzv. Cinglu, v místech dnešní Nové radnice.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  29. 5. 1854
  Sepsání spolkových stanov Střeleckého spolku v Moravské Ostravě (1854)


 • stavby

  Stará střelnice
  Nová střelnice
  Komenského sady Nová radnice
  Prokešovo náměstí 8/1803


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 14. 12. 2023