Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Pamětní list z roku 1727, sepsaný při příležitosti výstavby nové věže moravskoostravské radnice


 • 6. 10. 1727 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  6. 10. 1727 je datován pamětní list sepsaný při příležitosti výstavby nové věže moravskoostravské radnice (dnes Ostravské muzeum). Bylo dobrým zvykem správy města, že při všech větších stavebních opravách vkládala do její makovice na věčnou paměť různé pamětní listiny, opisy městských a cechovních privilegií a listin aj. V Archivu města Ostravy se dochoval originál pamětní listiny z roku 1727, kterou napsal česky Antonín Jiřík Jagoš a k vlastnímu textu připojil ještě přepis pamětní listiny z roku 1689, která se nedochovala. Tato pamětní listina o 8 popsaných stranách je psána běžnou gotickou kurzívou. Listina přináší velmi cenné údaje o soudobých cenách obilovin, masa, úrodě, počasí, dále zprávy o členech městské správy i o řemeslnících, kteří se podíleli na stavbě nové věže tehdejší radnice: „...skrz baumistra (stavební mistr) Martina Kellera z Potzendorfu vystavena, od glompniřa (klempíř) Samuela Ferdinanda Otto z Noveho Jičina bilym plechem pobita, a v nově dělanu měděnu, pravym zlatym pozlacenu baniu, a hvězdu v ohni zlacena ozdobena byla.“


 • prameny, literatura


 • události

  24. 5. 1689
  Dokončení opravy věže moravskoostravské radnice v roce 1689


 • stavby

  Ostravské muzeum
  Masarykovo náměstí 1/1 Archiv města Ostravy
  Špálova 19/450


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 06. 05. 2024