Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Stávka v lednu 1918


  • 18. 1. 1918 


  • charakteristika

    18. 1. 1918 se Ostravsko připojilo ke stávce, která vypukla ve Vídni na protest proti průtahům v jednání o mír a za zlepšení zásobovací situace. Dalšími požadavky stávkujících bylo mj. odmilitarizování závodů a všeobecné hlasovací právo do obecních samospráv. Během několika dní se připojily i další podniky a továrny v okolí a čtvrtý den nepracoval celý ostravsko-karvinský kamenouhelný revír ani Vítkovické železárny. Teprve po příslibu vlády, že bude požadavky alespoň částečně plnit, byla stávka na Ostravsku 25. ledna 1918 ukončena.


  • události

    26. 5. 1918
    Manifestace českého lidu na Ostravsku


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 08. 06. 2020