Encyklopedie města Ostravy !!!

Pittlerova poslední vůle vztahující se k výstavbě nemocnice v Moravské Ostravě (31. 1. 1823). Zdroj: Archiv města Ostravy.

Kašpar Pittler odkazuje svůj majetek nadaci na zřízení nemocnice (1823)


 • 31. 1. 1823 


 • charakteristika

  Dne 31. 1. 1823 odkázal kaplan Kašpar Pittler svůj veškerý majetek ve prospěch budoucí nemocnice v Moravské Ostravě. Za dobu svého působení si uvědomil potřebu zřízení nemocničního zařízení z důvodu neudržitelných zdravotních poměrů vlivem rychlého a živelného rozmachu města. Obě poslední vůle (první již ze 30. 10. 1820) byly podkladem pro nadační listinu, kterou potvrzoval, že věnuje veškerý majetek po své smrti na zřízení nemocnice „pro zdejší chudé nemocné čeledíny a služky, kteří nemohou být nikde umístěni, pro zdejší chudé nemocné podruhy a chudé nemocné měšťany, potřebující péči a ošetření“. Pittlerův majetek čítal dům, pozemky a také hotovost (celkem 3 600 zl.) Tyto prostředky se staly počátečním jměním Pittlerovy nadace pro výstavbu městské nemocnice. Dostatek financí se podařilo nashromáždit do roku 1846, kdy bylo přikročeno k zahájení stavby nemocnice.


 • obrazy

  img1577.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  9. 10. 1846
  Souhlas Moravského gubernia ke stavbě městské nemocnice v Moravské Ostravě 30. 10. 1830
  Nadační listina Kašpara Pittlera z roku 1830


 • osoby

  Kašpar Pittler


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 12. 12. 2023