Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Kašpar Pittler odkazuje svůj majetek nadaci na zřízení nemocnice (1823)


  • 31. 1. 1823 


  • charakteristika

    Dne 31. 1. 1823 odkázal kaplan Kašpar Pittler svůj veškerý majetek ve prospěch budoucí nemocnice v Moravské Ostravě. Za dobu svého působení si uvědomil potřebu zřízení nemocničního zařízení z důvodu neudržitelných zdravotních poměrů vlivem rychlého a živelného rozmachu města. Obě poslední vůle (první již ze 30. 10. 1820) byly podkladem pro nadační listinu, kterou potvrzoval, že věnuje veškerý majetek po své smrti na zřízení nemocnice „pro zdejší chudé nemocné čeledíny a služky, kteří nemohou být nikde umístěni, pro zdejší chudé nemocné podruhy a chudé nemocné měšťany, potřebující péči a ošetření“. Pittlerův majetek čítal dům, pozemky a také hotovost (celkem 3 600 zl.) Tyto prostředky se staly počátečním jměním Pittlerovy nadace pro výstavbu městské nemocnice. Dostatek financí se podařilo nashromáždit do roku 1846, kdy bylo přikročeno k zahájení stavby nemocnice.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 08. 06. 2020